Förseningar i slamtömning

Senast uppdaterad den 8 september 2022

Kommunens entreprenör LBC är cirka tre veckor försenade i sin slamtömning.

För mer information eller vid behov av akut tömning ring LBC på telefon 0320 141 05.
Vi hoppas på överseende med de problem detta orsakar.

Publicerad av: Marks kommun