Förseningar i sophämtning

Senast uppdaterad den 6 april 2023

Just nu är det vissa förseningar i sophämtningen på grund av sjukdom och problem med sopbilar.

Entreprenören kan komma att köra in under helgen. Om ditt kärl inte blivit tömt, så låt kärlet stå kvar på tömningsplatsen tills det blivit tömt. Vi hoppas på överseende med de problem detta orsakar.

Dina ordinarie hämtdagar kan du se i vår e-tjänst E-tjänsten för renhållningstjänster hittar du här. 

Publicerad av: Marks kommun