Förseningar i sophämtningen på grund av halka

Senast uppdaterad den 20 december 2022

På grund av halka på en del vägar i Marks kommun är de nu vissa förseningar med sophämtningen. Vi uppmanar vägföreningar och privatpersoner att sanda/salta ordentligt vid risk för halka. Tänk också på att snöröja och sanda runt sopkärlen så underlättar det för chaufförerna. Om du inte har fått tömt ditt kärl, låt det stå kvar på tömningsplatsen tills det blir tömt.

Vi hoppas på överseende med de problem detta orsakar.

Publicerad av: Marks kommun