Förseningar i sophämtningen

Senast uppdaterad den 3 januari 2024

På grund av halka och sjukdom är sophämtningen försenad.

Vi uppmanar vägföreningar och privatpersoner att sanda eller salta ordentligt vid risk för halka. Tänk också på att snöröja och sanda runt sopkärlen för att underlätta för chaufförerna. 

Om du inte har fått tömt ditt kärl, låt det stå kvar på tömningsplatsen tills det blir tömt. Tömning kan komma att ske under helgen. 

Publicerad av: Marks kommun