Förseningar med tömning av hushållsavfall

Senast uppdaterad den 10 februari 2023

Just nu är det vissa förseningar i sophämtningen på grund av sjukdom och problem med sopbilar. Om ditt kärl inte blivit tömt, så låt kärlet stå kvar på tömningsplatsen tills det blivit tömt.

Entreprenören LBC beräknar vara ikapp senast tisdag 14 februari. Om ditt kärl blir fullt går det bra att ställa en säck bredvid kärlet inför tömning.

 Vi hoppas på överseende med de problem detta orsakar.

Publicerad av: Marks kommun