Förseningar med tömning av hushållsavfall

Senast uppdaterad den 8 december 2023

Just nu är det vissa förseningar i sophämtningen på grund av sjukdom. Vår entreprenör kommer att köra i kapp under helgen. Har ditt kärl inte blivit tömt än, så låt kärlet stå kvar på tömningsplatsen tills det blivit tömt.

Underlätta för chauffören och ställ kärlet vänd med draghandtaget utåt. Om det behövs, ploga och skotta både på vägarna och runt kärlen och håll kärlen fria från snö och is.

Publicerad av: Marks kommun