Gatuavstängning Grovaliden

Senast uppdaterad den 2 februari 2022

Förnyelse av dagvattenledningar är anledningen till gatuavstängningen Grovaliden i Kinna vecka 6-13 2022.

Från och med vecka 6 t om vecka 13 2022 kommer Grovaliden i Kinna vara avstängd för genomfartstrafik på grund av pågående arbeten med förnyelse av våra VA-ledningar. Infart till p-huset kommer hållas öppen under byggtiden.

Publicerad av: Marks kommun