Kvarnvägen i Skene avstängd för genomfartstrafik

Senast uppdaterad den 3 juni 2021

Från och med måndagen 14 juni är Kvarnvägen avstängd för genomfartstrafik. Marks Kommun kommer att i egen regi anlägga nya VA-ledningar längs Kvarnvägen i Skene. Avstängningen beräknas vara till 30 september 2021.

Publicerad av: Marks kommun