Läcksökning pågår torsdag 10 november

Senast uppdaterad den 10 november 2022

Läcksökning pågår och kan påverka vattnet i Risäng, Brättingstorp samt Gullberg torsdag 10 november kl 13.30-16.00.

En läcka eftersöks och kan tillfälligt påverka vattentillgången i områdena Risäng, Brättingstorp samt Gullberg. Vattnet kan periodvis komma och gå under arbetets gång. Om vattnet eventuellt är aningen missfärgat uppmanas man att spola till dess att vattnet blir klart igen.

Publicerad av: Marks kommun