Ledningsarbeten i Kinna och Skene

Senast uppdaterad den 2 november 2021

Just nu pågår ledningsarbete i Skene/Kinna tätort.

Ledningsarbetet utförs av Skanova AB med Netel AB som entreprenör.

Schakten utförs främst i trottoar/gång-cykelbana längs med Varbergsvägen och Boråsvägen.

Var uppmärksam på tillfälliga omledningar av gång- och cykelvägar där arbetet pågår. Ledningsarbetet planeras pågå under november och december 2021.

Publicerad av: Marks kommun