Ledningsarbeten Skogshällsvägen i Sätila

Senast uppdaterad den 25 maj 2023

Under juni 2023 kommer Marks Kommun att börja arbetet med att förnya vatten- och avloppsledningar längs Skogshällsvägen i Sätila.

En flygbild som visar Skogshällavägen i Sätila.

Under tiden arbetet pågår är framkomligheten till din bostad begränsad, med ambitionen att det ska bli så smidigt som möjligt för dig att ta dig fram. Vägen kommer att vara öppen från ett håll.

Sophämtning

Sophämtning fortsätter som vanligt. I de fall där sophämtningsbilen inte kan komma fram till din fastighet hämtar entreprenadpersonalen dina kärl och ställer tillbaka dem på din tomt.

Information till fastighetsägare

Vi kommer också att informera berörda fastighetsägare via post. Har du frågor eller synpunkter, välkommen att kontakta:

Jonas Paradis
Projektledare VA, Marks Kommun
Telefon: 0320-217817
e-post: jonas.paradis@mark.se

 

Publicerad av: Marks kommun