Ledningsinventering i Sätila

Senast uppdaterad den 11 oktober 2022

Kontroll och inventering av ledningar vecka 42-43.

Under vecka 42-43 kommer Svapipe AB på uppdrag av Marks kommun att kontrollera och inventera ledningar i Sätila.

Det område som berörs är fastigheter på Linrepavägen, Linbastavägen, Linblommevägen och delar av Lisakullavägen.

De ledningar som inventeras är dagvatten- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningsnät. Syftet med denna inventering är att se belastningen i ledningarna vid större nederbörd, vilket kan skapa en onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämningar.

För att på snabbaste sätt undersöka anslutningarna använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör och brunnar.
Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök. Skulle den komma in i fastigheten så är det bara att vädra ut.

 

Berörda fastigheter är informerade.

Publicerad av: Marks kommun