Lockövägen i Hyssna avstängd

Senast uppdaterad den 29 april 2021

Lockövägen i Hyssna avstängd för genomfartstrafik vid utbyggnation av VA-ledningar.

Marks Kommun kommer att utföra utbyggnation av VA-ledningar vid Lockövägen 25 i Hyssna. Under byggnationen så kommer Lockövägen att vara avstängd för genomfartstrafik.

Boende som berörs av avstängningen hänvisas att tillfälligt använda utfartsvägen via Krikens väg 1 för utfart mot Stommenvägen.

Då vägen passerar bostadshuset på Krikens väg 1 så ber vi er som nyttjar den tillfälliga vägen att visa hänsyn för dom boende och verksamheten som bedrivs på fastigheten.

I dagsläget beräkna vi att arbetet kommer påbörjas måndagen 3 maj vecka 18 2021.

Vi beräknar att arbetet kommer pågå under cirka 1 vecka men kan komma att förlängas på grund av rådande förutsättningar.

Publicerad av: Marks kommun