Marks kommun kommer att utföra VA-arbeten på Mor Kerstins väg och Grovaliden i Kinna

Senast uppdaterad den 12 oktober 2021

Karta med markering över vilket område osm berörs

Med start i oktober 2021 kommer Marks kommun i samarbete med Bröderna Sandhs Entreprenad börja arbetet med att anlägga ny vatten- och dagvattenledning längs Mor Kerstins väg och Grovaliden i Kinna. Det kommer bli en viss inverkan på trafiken, men bedömningen just nu är att trafiken inte kommer behöva stängas av helt i alla fall.

Publicerad av: Marks kommun