Missfärgat dricksvatten i Öxabäck

Senast uppdaterad den 4 oktober 2023

Det kommunala dricksvattnet kan vara missfärgat i Öxabäck. Vi arbetar just nu på att åtgärda problemet.

Missfärgningarna är ingen hälsorisk och vattnet går att dricka som det är. Vill du få bort missfärgningar, spola några minuter. Skulle vattnet inte bli rent efter en stund, hör av dig till oss på felanmälan. Vi har också skickat ett sms till dig som berörs och är ansluten till vår sms-tjänst.

Anslut dig till vår SMS-tjänst

Tjänsten tillhandahåller alla telefon- och mobilnummer som finns registrerade på  fastigheter i Mark. Vill du ansluta ett annat telefonnummer kan du göra det via vår invånarportal.

Läs mer om SMS-varning vid driftstörning

Anmäl ett telefonnummer i invånarportalen

Publicerad av: Marks kommun