Fartdämpande åtgärd och övergångsställe vid Lyckeskolan

Senast uppdaterad den 24 juni 2021

Marks kommun planerar att anlägga en ny fartdämpandeåtgärd och övergångsställe på Boråsvägen vid (gamla) Skjutsgatan, nya Lyckeskolan.

Arbetet vid skolan är beräknat att påbörjas v26 med rödljus, för att sedan stängas av helt vecka 27 med aktuell hänvisning.

Publicerad av: Marks kommun