Renovering av bro över Häggån

Senast uppdaterad den 15 juni 2021

Nedan information gäller dig som är boende och använder bron
över Häggån på Getakärrsvägen.

Marks kommun och Gatu Väg Väst, GVV, kommer under tidig höst 2021 (16/8-12/9) renovera bron på Getakärrsvägen. Bron kommer att ses över och komponenter kommer att förnyas eller bytas ut, t ex. tätskikt, räcken, brunnar och asfalt. Utförandet kräver att bron stängs av och alternativ väg måste användas.
Detta innebär att samtliga som behöver komma in till bostäder och andra fastigheter innanför bron får ta en alternativ väg, Smeatorpsvägen-Fridhemsvägen-Blixtavägen (se gul markering i bild) via enskild grusväg. Den tillfälliga vägen kommer att förstärkas på delar av sträckan för att tåla ökad trafik under en kort period. Gångtrafikanter ska kunna ledas förbi arbetsområdet och man ska kunna gå eller cykla över bron under utförandet. För dig som bor i området kring Smeatorpsvägen, Fridhemsvägen och Blixtavägen innebär detta en tillfälligt ökad trafikmängd under fyra veckor.
Samhällsviktiga tjänster kommer att bli kontaktade i god tid.

Publicerad av: Marks kommun