Renovering av dricksvatten Kammarberg

Senast uppdaterad den 13 april 2022

Under vecka 16–20 kommer Marks Kommun, i samarbete med Svatek AB, renovera dricksvattenledning på Kammarberg i Kinna.

Under perioden kommer vattentrycket vara lägre än normalt. Även kortare avstängningar av dricksvattenleveransen kan förekomma. Berörda fastighetsägare kommer att med meddelas via SMS eller meddelande i brevlådan.

Publicerad av: Marks kommun