Renovering av spill- och dagvattenledningar Fritsla

Senast uppdaterad den 1 mars 2022

Renovering av spill- och dagvattenledningar i Fritsla

Under vecka 9-11 kommer Marks Kommun, i samarbete med Aarsleff Rörteknik, renovera spill- och dagvattenledningar i området kring Gärdebovägen i Fritsla.

 Berörda fastighetsägare kommer att få ytterligare information utdelat i sin brevlåda.

Publicerad av: Marks kommun