Risk för översvämning

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Räddningstjänsten och SMHI går ut i förebyggande syfte och påminner om att regnet den senaste tiden kan leda till översvämningar.

Det finns ingen varning för Marks kommun i skrivande stund, men för flera områden runt kommunen. SMHI skriver om det i den här länken.

Räddningstjänsten har skapat en sida med några länkar. Till exempel om hur man som husägare kan förbereda sig och även länkar till krisinformation.se där det finns checklistor som man som invånare kan utgå ifrån. Det materialet finns i den här länken.

Det är alltså i skrivande stund ingen varning för Marks kommun, utan en påminnelse om att vara förberedd.

Publicerad av: Marks kommun