Spolning av vattenledningar i Öxabäck

Senast uppdaterad den 17 januari 2023

Svapipe AB kommer under januari månad utföra renspolning av vattenledningsnätet i Öxabäck på uppdrag av Marks kommun. Spolningen genomförs 25-26 januari samt 30 januari 2023.

Klicka här om du vill läsa mer om arbetet i Öxabäck med renspoling av vattenledningar under januari månad.

Publicerad av: Marks kommun