Underhållsarbete vattenledningar Sätila

Senast uppdaterad den 19 januari 2023

Skogshöjsområdet i Sätila kan eventuellt komma att drabbas av minskat tryck i vattenledningarna pga pågående arbete mellan, 230118-230119 fram till ca 18.00 230119.
För att säkerställa vattentillgång ber vi er att tappa upp vatten i kärl.

Vattentank är utställd utanför Bäckängsvägen 21 C

Publicerad av: Marks kommun