Underhållsarbete av Habytuben

Senast uppdaterad den 3 maj 2022

Under perioden maj till september kommer ett större underhållsarbete på den horisontella delen av Habytuben att genomföras. Det innebär bland annat extremt lågt vattenstånd i Östra och Västra Öresjön och Kalven.

Det är extremt lågt vattenstånd i Östra och Västra Öresjön och Kalven nu. Vattenståndet beror på att Borås Energi och Miljö AB som äger kraftverken i Haby och Hulta ska laga vattentuben som leder vattnet från sjön (Kalven) till kraftverket, under sommaren. De har sänkt vattennivån i sjöarna för att kunna arbeta utan höga vattenflöden. Arbetena startar denna vecka och ska vara klara i slutet av september. Arbetet på tuben kommer pågå måndag–lördag klockan 7–18. 

För mer information och frågor kontakta Borås Energi och Miljös kundcenter via telefon, 020 97 13 00.

I den här länken, från Borås Energi och Miljö, finns mer information om bland annat Habytuben

Publicerad av: Marks kommun