Utbyggnad Skene skog

Senast uppdaterad den 8 juni 2023

I maj 2023 började vi bygga ut för vatten, avlopp, dagvatten och gata i Skene skog. Det är förberedande arbeten för att industriområdet ska kunna växa i framtiden.

Du som passerar eller befinner dig i området kring Skene skog kommer endast påverkas av transporter från och till arbetsplatsen. Inga avstängningar av vägar är planerade i närtid. Vi kommer att informera berörda om det blir en förändring.

Publicerad av: Marks kommun