Utbyte av broar

Senast uppdaterad den 11 april 2022

Trafikverket byter ut två broar längs med väg 1627. Broarna byts ut för att höja trafiksäkerheten då de i dagsläget är allt för smala för att två fordon ska kunna mötas.

Från och med 30 maj och fram till årsskiftet 2022/2023 kommer väg 1627 i anslutning till norra bron vara avstängd. Under avstängningstiden leds trafiken om via väg 40 (Grönkullen till Flässjum), och vidare till in på väg 156 ner till Hyssna. 

Läs mer på Trafikverket: Väg 1627, byte av två broar, Marks kommun - www.trafikverket.se

Publicerad av: Marks kommun