VA-arbete i Skene

Senast uppdaterad den 12 september 2022

VA-arbeten i Skene under hösten 2022

Med start i september 2022 kommer Marks kommun i egen regi utföra VA-arbeten i området omkring Kungsfors Center i Skene. Tidvis kommer trafiken påverkas, anvisningar för omläggning kommer att finnas.

Publicerad av: Marks kommun