VA-arbeten i Kammarberg i Kinna

Senast uppdaterad den 8 december 2022

På grund av underhållsarbeten på vattenledningar i området kommer vattnet stängas av vid flera tillfällen. Arbetena kommer att pågå under vecka 49-50.

Berörda fastigheter informeras via sms eller information i brevlådan inför varje avstängning.

Publicerad av: Marks kommun