VA-arbeten på Industrigatan Skene

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Industrigatan kommer att vara avstängd från och med 30 januari 2023.

Med start 30 januari 2023 kommer Marks Kommun i egen regi utföra VA-arbeten på Industrigatan i Skene. Vägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under byggperioden. Följ anvisningar för alternativ väg. Arbetet beräknas pågå i fyra veckor.

Publicerad av: Marks kommun