VA-arbeten på Limsjövägen i Fritsla

Senast uppdaterad den 4 november 2022

Marks Kommun kommer, med början i november 2022, att utföra utbyggnad av vatten- och avloppsledningar längs Limsjövägen i Fritsla.
Limsjövägen kommer under perioden att vara avstängd för genomfartstrafik.
Vid frågor kontakta
Jonas Paradis – Projektledare VA
0320-21 78 17

Publicerad av: Marks kommun