VA-arbeten Strandvägen i Sätila

Senast uppdaterad den 28 oktober 2022

Pumpstationen på Strandvägen i Sätila ska genomgå förstärkningsåtgärder och renovering av yttre skal. Arbetet genomförs hösten 2022 – våren 2023.

Under denna tid kommer Strandvägen stängas av i perioder. Det innebär att genomfart inte är möjlig. Projektet ser till att fastighetsägare i de flesta fall kommer åt sin fastighet.

Du som fastighetsägare kommer att beröras av kortare driftstopp gällande dricksvatten. Vi informerar mer ingående inför dessa planerade driftstopp.

Entreprenör är Br. Sandhs. De kommer att etablera sig och göra förberedande arbeten under vecka 46. Innan dess kommer platsen bland annat sättas ut av personal från Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun