Vägavstängning Skene skog

Senast uppdaterad den 21 december 2023

I maj 2023 började vi bygga ut för vatten, avlopp, dagvatten och gata i Skene skog. Det är förberedande arbeten för att industriområdet ska kunna växa i framtiden.

Du som passerar eller befinner dig i området kring Skene skog kommer påverkas av transporter från och till arbetsplatsen.

Planerad vägavstängning

Under januari till mars 2024 behöver vi stänga av Gnejsvägen och Fältspatsvägen i perioder. På Gnejsvägen påverkas du bara under korta stunder då vi stänger av vid sprängning. På Fältspatsvägen är avstängningen i några veckor och det kommer att finnas en alternativ infart till Fältspatsvägen 1.

Publicerad av: Marks kommun