Vårsopning

Senast uppdaterad den 23 mars 2023

Vårsopning påbörjas vecka 12 med att sopa cykelvägarna i tätorten. Arbetet beräknas pågå i cirka 10 veckor, men kan både bli längre och kortare beroende på väder och hur mycket flis som har använts under vinterns halkbekämpning.

Varje vår tar Gata/Park upp flis och sand som använts för att minska halkan på gator, gång och cykelvägar. Upptagning påbörjas så snart som man kan bedöma att ”vintern” är över. Starten är väderbetonad.

Vi gatusopar efter ett schema som rullar på en period av fem år. Vi börjar alltid med centralorten och därefter fortsätter vi till övriga orter. Det tar cirka 4-6 veckor att sopa i centralorten och cirka 1-2 veckor per ort i övrigt. 

Tack för att du underlättar sopning genom att:

  • Sopa ut sanden/flisen en bit från tomtgränsen
  • Undvika att parkera på gatan när sopningen pågår (se turordningsschema)
  • Beskära träd och häckar som hänger ut över gång-cykel och körbanor.

Turordningsschema för gatusopning

Nedan ser du i vilken ordning vi sopar. Observera dock att turordningen kan variera.

2023

  1. Kinna, Skene
  2. Berghem, Björketorp, Fotskäl, Horred
  3. Torestorp, Älekulla, Öxabäck
  4. Brättingstorp, Örby
  5. Fritsla, Harpebo, Rydal
  6. Hyssna, Sätila

Publicerad av: Marks kommun