Vattenavstängning 14/2 Gullbergsvägen

Senast uppdaterad den 11 februari 2022

Underhållsarbete av vattenledningsnätet

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet stängs vattenleveransen måndagen 14/2 kl 8-16 på Gullbergsvägen 29, 37, 42-48, Höghultsvägen 1-2, Alfhilds väg och Lottas väg. 

Vattentank ställs ut vid förskolan på Alfhilds väg.

Publicerad av: Marks kommun