Vattenavstängning i Ubbhult

En karta över centrala Ubbhult som visar berörda fastigheter.

Foto: Avbrottet berör fastigheter i det rödmarkerade området.

Senast uppdaterad den 3 maj 2023

Vi bygger ut kommunala vatten- och avloppsledningar i Ubbhult och behöver därför stänga av vattnet på tisdag den 9 maj klockan 13.00–17.00.

Den här avstängningen är en del i Marks kommuns framtidssatsning för utbyggnad av vatten- och avloppsnät för att utveckla kommunen. Berörda hushåll är alla som har kommunal vattenanslutning i Ubbhult, förutom Anne Majas väg. Avstängningen gäller alltså Backäckravägen, förskolan och skolan, kapellet och bygdegården.

Fyll gärna upp i förväg om du vet att du behöver vatten under tiden. Vi ställer också ut en tank med dricksvatten på förskolans parkering, Backäckravägen 2, där du kan hämta vatten vid behov. När vattnet kommer tillbaka är det bra att spola genom en eller flera kranar i hemmet en stund då det till en början kan vara missfärgat. Vi kommer också att skicka ut information till berörda hushåll via vår SMS-tjänst.

Korta stopp vecka19 till vecka 21

Mellan den 8 maj och den 28 maj kommer det ytterligare en avstängning. Vi informerar dig som är berörd via vår SMS-tjänst.

Anslut dig till vår SMS-tjänst

Tjänsten tillhandahåller alla telefon- och mobilnummer som finns registrerade på alla fastigheter i Mark. Vill du ansluta ett annat telefonnummer kan du göra det via vår invånarportal.

Läs mer om SMS-varning vid driftstörning

Anmäl ett telefonnummer i invånarportalen

Publicerad av: Marks kommun