Vattenavstängning Sätila 27/6

Senast uppdaterad den 26 juni 2023

Tisdagen 27/6 kommer underhållsarbete på ledningsnätet utföras på Skogshällsvägen mellan klockan 15:00 till 22:00.
Berörda fastigheter är Skogshällsvägen 2 och 5. Hyssnavägen 5 och 9.
Vatten finns att hämta på Skogshällsvägen 3C.

Publicerad av: Marks kommun