Vattenläcka i Älekulla - dricksvattentankar finns utställda

Senast uppdaterad den 15 augusti 2023

Vattenläckan är lokaliserad och kommer att lagas under dagen. Klicka på nyheten för att se vilka fastigheter som är drabbade samt var dricksvatten finns att hämta.

Berörda fastigheter är:

Gunnarsjövägen 5

Älekulla Stommen 1

Modigs väg 5

Gunnarsjövägen 9

Gunnarsjövägen 10

Gunnarsjövägen 11

Gunnarsjövägen 12

Gunnarsjövägen 14

Älekulla kyrka 1

Gunnarsjövägen 16

Gunnarsjövägen 20

Gunnarsjövägen 18

Älekulla församlingshem

Gunnarsjövägen 24

Gunnarsjövägen 26

 

Dricksvattentankar finns utställda vid Älekulla livs och vid Gunnarsjövägen 16.

Publicerad av: Marks kommun