Vattenläcka Timotejstigen

Senast uppdaterad den 21 mars 2023

Dricksvattnet är just nu avstängt på grund av en vattenläcka i området Vrågärde i Kinna.

Klöverstigen, Sandstigen, Sotterstigen och Timotejstigen saknar vatten på grund av en vattenläcka. Vattentank står uppställd i korsningen Sandstigen/Timotejstigen. Arbete pågår med att reparera läckan.

Publicerad av: Marks kommun