Kommuninfo i Markbladet

Senast uppdaterad den 18 november 2020

Marks kommun publicerar aktuell information om kommunen i tidningen Markbladet varje onsdag. Nu kan du även läsa dessa annonser på vår hemsida.

Annonssidan är i PDF-format. Den ger även personer som av olika anledningar inte läser Markbladet på papper en möjlighet att ta del av kommunens information. Synskadade kan läsa PDF:en med  talsynteshjälpmedel. Om du har problem med att läsa vår annonssida med talsynteshjälpmedel, kontakta oss på kommunikation@mark.se.

Publicerad av: Marks kommun