Artikeln publicerades

Mark högt upp bland barnvänliga kommuner

Mark hamnar på plats 24 när Länsförsäkringar rankar Sveriges mest barnvänliga kommuner.

Försäkringsbolaget har kartlagt Sveriges mest barnvänliga kommuner, sett ur barnens perspektiv.

Enligt Länsförsäkringar ger rankingen en överblick över vilka kommuner som erbjuder de bästa förutsättningarna för barnfamiljer att trivas och utvecklas. Den visar också att en hög livskvalitet för barn ofta återspeglas i högre bostadspriser.

Bolaget har identifierat, analyserat och vägt samman 14 variabler, som sammantaget avspeglar hur barnvänliga olika kommuner är för barnfamiljer utifrån barnens perspektiv. De 14 variablerna avspeglar kommunernas erbjudande inom fritid och idrott, skola samt trygghet.

Bra start ger bra förutsättningar

– En bra start i livet bygger bland annat på möjligheten till en god utbildning, i en trygg miljö med ett aktivt liv vid sidan av skolan. Det ger barn bra förutsättningar att växa och utveckla de färdigheter och kunskaper som behövs för att möta vuxenlivets utmaningar samt för att skapa sig en ekonomisk trygghet, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Sammantaget placerar sig Vellinge kommun allra högst bland Sveriges 290 kommuner. På andra plats kommer Lidingö och på tredje plats kommer Danderyds kommun. Marks kommun hamnar som nämnts på 24:e plats.

Medelstora kommuner toppar rankingen

Allmänt toppas rankingen av befolkningsmässigt medelstora kommuner, som ligger en bit ut från de större befolkningstäta kommunerna. Längre ner i rankingen återfinns mindre kommuner, som oftast ligger längre ifrån större arbetsmarknader.

– Barnfamiljer som bor i medelstora kommuner, nära de större befolkningstäta städerna, har fördelen att de har tillgång till både en attraktiv arbetsmarknad med ett bra serviceutbud samtidigt som de har nära till grönområden och stort utbud av sport- och idrottshallar. Med barn förändras livspusslet och närheten till stan tenderar att inte bli lika viktig. Barnens behov och aktiviteter styr mer, plus att man vill ha mer utrymme att bo på, säger Stefan Westerberg.

Högre priser i attraktiva kommuner

När kommunernas placering matchas med bostadspriser på villamarknaden ser man en positiv korrelation – ju bättre placering kommuner har i Länsförsäkringars indexranking ”Bäst att Bo för Barn” desto högre är kvadratmeterpriserna på bostadsmarknaden.

– De kommuner som är mest attraktiva för barnfamiljer att bo i har en högre prislapp. Prisbilden kan ses som en sammanfattande pengamässig indikator på boendemiljöns attraktivitet. I den mån man vill bo där det är bäst får man vara beredd att betala för att ta sig över tröskeln alternativt bo på en mindre yta, säger Stefan Westerberg.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning