Artikeln publicerades

Fortsatt fokus på bra företagsklimat

Svenskt Näringslivs enkätundersökning för 2024 är nu släppt och kommunen förbättrar sitt resultat inom flera områden som exempelvis inom service och bemötande och information till företagen.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning för att mäta företagens upplevelser av att driva verksamhet i sina respektive kommuner.

Marks kommuns resultat i år baseras på svar från 84 företag i kommunen och undersökningen genomfördes i början av året.

Alla enkätfrågor får godkänt

I undersökningen får företagen lämna sitt omdöme på 15 frågor som rör det lokala företagsklimatet. I år når alla enkätfrågor godkända nivåer, vilket inte har hänt tidigare.

Särskilt höga betyg har givits till frågan som rör påverkan av brottslighet/otrygghet. Detta är ett av många områden där kommun och näringsliv har en nära samverkan.

I år sänks dock det sammanfattande omdömet ifrån 3,42 förra året till 3,32 i år. Det är också något under genomsnittet för landet.

– Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete och är glada över att företagen i Mark blir allt mer nöjda inom flera olika områden – dock har vi mer att jobba på och vi kommer fortsätta arbetet för ett starkt lokalt företagsklimat, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef.

Service och bemötande positivt

I undersökningen fortsätter den positiva trenden för företagens omdöme för service och bemötande och omdömet ligger över snittet för riket.

Handläggningstiden får också bättre betyg än genomsnittet för landet, liksom förtroendevalda och tjänstepersoners attityder till företagande.

– Vi ser en fortsatt positiv trend i företagens omdömen om vår service och vårt bemötande precis som SKR:s Insiktsundersökning visade för några veckor sedan. Marks kommun kommer att fortsätta arbeta tillsammans med lokala företagare för att bli den bästa företagskommunen. Vårt fokus på bland annat att förbättra service och bemötande vilket kommer att underlätta företagens kontakter och ärendehantering med kommunen, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef.

Fortsatt fokus på utveckling

Marks kommun strävar som bekant efter att bli Bästa företagskommun, en uppgift för hela kommunen att jobba med. Detta arbete fortsätter tillsammans med lokala företagare och kommunens näringslivsråd för att skapa ett starkt och stabilt företagsklimat som bidrar till allas vår välfärd.

– Över tid så har vi nått en stor förändring i hur företagen ser på vårt företagsklimat och det gläder oss mycket. Vi fortsätter nu det långsiktiga arbetet tillsammans med företagen i en positiv anda för fler arbetstillfällen och en stark välfärd.  Vi jobbar vidare mot målet Bästa Företagskommun, säger Ulf Dahlberg, Kommunstyrelsens ordförande.

Läs hela undersökningen här för Marks kommun och för alla andra kommuner i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen