Artikeln publicerades

Marks kommun starkt framåt i Kommunkompassen

PRESSMEDDELANDE: Marks kommun sätt att arbeta med fokus på tillsammanskap - både internt och externt – skördar stora framgångar. Det visar resultatet från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stora undersökning Kommunkompassen.

Det här är fjärde gången kommunen mäts. Årets resultat visar en stark förbättring med 72 poäng - från 438 år 2022 till 510 poäng i år.

– Jag blir glad och stolt över att se att vårt goda arbete ger resultat. Vi visar att vi verkligen vill fortsätta utvecklas och förbättra oss och det finns ständigt med i vårt dagliga arbete. För en hållbar framtid både för markborna och oss själva är det viktigt att vi hela tiden tar steg framåt tillsammans, och därför är detta ett kvitto på att vi gör rätt saker, säger Ulf Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S).

Verktyg för framgång

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik:

  • Demokratiaktör (transparens, medborgardialog, politisk styrning, med mera)
  • Samhällsaktör (hållbar utveckling, civilsamhälle, kultur, näringsliv, med mera)
  • Välfärdsaktör (kund–/brukarfokus, effektivitet, styrning/uppföljning, med mera)
  • Arbetsgivare (ledar–/medarbetarskap, kreativitet, kultur, kompetens, med mera)

Kort och gott mäts om kommunens sätt att arbeta är tillräckliga för att nå goda resultat.

Förbättring på alla områden

Kommunkompassen består av åtta huvudområden som undersökts och poängsatts. Mark förbättrar sitt resultat inom alla områdena, jämfört med år 2022. Framförallt har delområdet kvalitetsutveckling förbättrats avsevärt.

Mark ligger också över medelvärdet när det gäller områdena samspel mellan förtroendevalda och medborgare, samhällsutveckling samt styrning och kontroll.

– Mycket glädjande att vi går framåt på alla områden. Resultaten visar att Mark kommun de senaste åren har jobbat hårt för att bli bättre, ta tillvara på våra medarbetare och våra skattepengar. Rapporten berättar om de saker som kommunen är riktigt bra på och de saker som de behöver jobba mer med. Detta hjälper oss i arbetet att bli än bättre, kommenterar Tomas Ekberg, kommunstyrelsens vice ordförande (M).

Imponerande utveckling

Även SKR noterar Marks positiva uppgång.

– Resultatet visar en imponerande progression på 72 poäng, vilket är en följd av ett medvetet utvecklingsarbete utifrån prioriterade förbättringsförslag som lyftes i rapporten 2022, skriver SKR i sin rapport.

Syftet är att vara en bra kommun för invånarna och en bra arbetsgivare

Kommunkompassen fokuserar på kommunernas arbetssätt. Syftet med verktyget är att hjälpa kommunen att se vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre när det gäller att vara en bra kommun för invånarna och vara en bra arbetsplats.

Den senaste undersökningen gjordes i mars i år. SKR har intervjuat ett 25-tal personer i kommunen (förtroendevalda, fackliga representanter och tjänstepersoner), studerat dokument och besökt kommunens webbsida och sociala medier.

–Jag vill tacka alla för ett engagerat tillsammansarbete. Helheten kommer alltid före delarna. Vi samarbetar och vi tänker nytt tillsammans. Det märks att vi gillar det vi gör! säger Lillemor Berglund Andreasson, kommundirektör.

Mer information

Mer information om Kommunkompassen och resultatet.

Jämförelser med andra kommuner Länk till annan webbplats.

Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning