Artikeln publicerades

Så arbetar vi med grönyteskötsel

Gräs, hus, sommar

Undrar du varför Marks kommun låter gräset växa upp på en del ställen? Det beror på att vi har ställt om vår skötsel av gräsmattor och gräsytor. Anledningen är att vi behöver spara pengar.

Ekonomin i kommunen är ansträngd och vi behöver se till att använda våra gemensamma resurser på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Detta påverkar hur vi kan sköta grönytorna i kommunen. Vi har sedan tidigare planerat att skapa fler ängar, som är en bra förutsättning för blommor och pollinatörer. Ängsmark har också visat sig ekonomiskt mer fördelaktigt än en vanlig gräsmatta. Samtidigt behöver vi spara mer pengar, vilket är anledningen till att vi inte klipper vissa gräsytor som inte används ofta. Vi har inventerat gräsytorna i kommunen och delat in dessa i tre olika områden:

Bruksgräsmatta

En vanlig gräsmatta som finns i till exempel parker, bostadsområden och skolor. Ytorna är viktiga för olika former av social aktivitet. Här kan du leka, sparka boll eller ha picknick. Dessa gräsmattor klipper vi med gräsklippare hela säsongen.

Högvuxen gräsyta

På vissa gräsytor som inte används lika ofta får gräset växa upp. Högvuxna gräsytor slår vi en gång om året och gräset får ligga kvar för att ge näring till djur och marken.

Ängsytor

En äng är en yta med rik biologisk mångfald. Det som i folkmun kallas för äng är oftast bara en yta med högt gräs. För att få en riktig äng och biologisk mångfald med blommor av olika slag behöver ängsytan underhållas under en längre tid. Vi slår gräset vid ett fåtal tillfällen per år och forslar sedan bort gräset. Först när marken är fattig av näringsämnen trivs våra inhemska ängsväxter och vi får en blommande äng.

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen