Håll en meters avstånd till andra sällskap på caféer och krogar

Senast uppdaterad den 3 juli 2020

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna ska hjälpa caféer och restauranger att motverka spridning av covid-19.

Nya föreskrifter träder i kraft 7 juli 2020

Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Detta gäller sittande sällskap ute som inne. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs. Allmänt rekommenderar Folkhälsomyndigheten lite mer än en armlängds avstånd till andra människor.  

Av föreskrifterna framgår att mat och dryck endast får serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk, samt att serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.  

Nya föreskrifter kompletterar lagen som trädde fram den 1 juli 2020  

Lagen som trädde i kraft 1 juli innebär att serveringsställen såsom restauranger, barer och caféer enligt lag fått ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Lagen innebär också att det är kommunerna som får ansvar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud om det behövs för att lagen ska följas. Kommunerna får alltså möjlighet att stänga serveringsställen om lagen inte följs.  

Publicerad av: Marks kommun