Advent i Mark

Senast uppdaterad den 18 november 2019

I vinter har du som invånare eller verksam i Mark en möjlighet att vara med och bygga gemenskap i projektet ”Advent i Mark”. I projektet vill vi inspirera och engagera föreningar, byalag, näringsliv och markbor att bidra till aktiviteter i hela kommunen, som människor vill besöka för en trevlig stund. Förhoppningen är att vi med gemensamma krafter ska skapa en återkommande tradition.

Knutpunkten för Advent i Mark kommer att vara Rydals museum.

Här är man i full färd med att skapa en gigantisk adventskalender där ett nytt fönster tänds upp varje dag mellan 1 december och 24 december. 

Här kan du se film med deltagare i projektet och Christina Shearer som är intendent på Rydals museum.

 

Se filmen här

 

Publicerad av: Marks kommun