Aktuellt i Mark under coronapandemin

Senast uppdaterad den 18 maj 2020

En rad aktiviteter har ställs in sedan coronautbrottet och om årets studentutspring skulle bli av eller ej har debatterats flitigt. Nu står det klart att studentfirandet blir av, men utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läget i kommunen är fortsatt stabilt, där hälften av förvaltningarna och bolagen inte har någon påverkan av pandemin. Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har ett mer ansträngt läge kring bemanningen, men åtgärdsplaner har tagits fram för att klara en ökad sjukfrånvaro när medarbetare stannar hemma för att minska smittspridningen.

För många föreningar och kulturaktörer i kommunen har coronapandemin inneburit en stor ekonomisk påfrestning. Kultur- och fritidsförvaltningen gick därför ut med en enkät för synpunkter på förslaget om stödåtgärder som lagts fram för beslut.

Det är fortsatt en betydande påverkan för kommunens besöksnäringar inom mat, möten och event. Näringslivskontoret har via Företagsakuten ett samarbete med Borås kommun samt Företagarna i Mark och Borås. Ett riktat kampanjarbete har även tagits fram för att stötta de mest utsatt branscherna.

Säkert och tryggt firande för studenterna i Marks kommun
Marks Gymnasieskola har efter samråd med avgångseleverna, personalen och polisen beslutat att genomföra studentfirandet på det planerade datumet 9 juni 2020. Vid en skolkonferens var samtliga avgångsklasser överens om att det var bättre att planera för student på utsatt datum med nödvändiga anpassningar, än att flytta studenten framåt i tiden. Folkhälsomyndigheten har även kommit ut med riktlinjer som på ett bra sätt tydliggör under vilka förutsättningar studentfirandet kan utformas.

Läs mer här om studentfirandet.

Marks kommun kommenterar inte antal smittade eller avlidna i covid-19
Kommunen får regelbundet frågor kring personer som kan ha blivit smittade av coronaviruset. Som kommun får vi inte sprida medicinsk information om enskilda, eller på ett sätt där enskilda kan identifieras. Skulle information lämnas ut på exempelvis enhetsnivå, finns en risk för att enskilda kan identifieras genom att informationen kombineras med andra informationskällor.

Vi kan däremot konstatera att antalet smittade ökar just nu i hela Västra Götaland. Det är viktigt att vi fortsätter hålla ut och följer myndigheternas rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Håll ut – håll avstånd!

Covid-19 påverkar feriejobben för ungdomar i Marks kommun
Merparten av sommarens feriejobb i Marks kommun stoppas nu på grund av coronapandemin. Kommunen kan i dagsläget erbjuda plats för femton ungdomar och dessutom sju platser som ferieentreprenörer, vilket är en ny satsning för i år.
Läs mer här om bakgrunden till beslutet.

På grund av pandemin ställs Mingla i Mark, Sommarfredag, Nationaldagsfirandet och Väverskans dag in i år på grund av coronapandemin.
Mingla i Mark skulle ha genomförts den 10 juni men kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte går att genomföra arrangemanget med de riktlinjer, lagkrav och förordningar som gäller. Samma bedömning gäller för Sommarfredag, Nationaldagsfirandet och Väverskans dag. När det gäller Nationaldagsfirandet kommer ceremonin för nya medborgare att arrangeras senare under 2020 om omständigheterna tillåter. Här kan du läsa mer:

Inställda arrangemang

Publicerad av: Marks kommun