Stödåtgärd till bidragsberättigade föreningar med anledning av covid-19

Senast uppdaterad den 15 januari 2021

Marks kommun har som ambition att stödja bidragsberättigade föreningar i kommunen för att mildra effekten av ekonomiskt intäktsbortfall på grund av coronapandemin.

 Därför finns det nu möjlighet att söka Covid-19 akutbidrag för 2020.
Ansökan avser hela året 2020 (1 januari–31 december) med sista ansökningsdag 28 februari 2021.
Ansökan görs via ett formulär på mark.se mark.se/akutbidrag

Publicerad av: Marks kommun