Allt fler Markungdomar vill påverka

Bild på två ungdomar.

Senast uppdaterad den 15 juni 2016

Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkät för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor. Senaste undersökningens resultat visar att markant fler ungdomar i Mark vill påverka i frågor som rör kommunen.

Under hösten 2015 genomfördes Lupp för tredje gången i Marks kommun som besvarades av sammanlagt 629 unga. Enkäten riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor. Resultatet av enkäten har sammanställts och analyserats i en rapport som ger en samlad bild av ungas livsvillkor i kommunen. 

Ungdomar vill ha mer inflytande

I Lupp-undersökningen framgår det att det är markant fler ungdomar i kommunen som vill ha möjlighet att påverka i frågor som rör kommunen. 2010 svarade 24 % av eleverna på högstadiet och gymnasiet att de ville vara med och påverka i sådana frågor. I år svarade hela 54 % av gymnasieungdomarna och 51 % av högstadieungdomarna samma sak.

Sommaren 2016 anställs ett antal ungdomar för att ta fram förslag på förbättringsåtgärder för ungas livssituation. Ungdomarnas arbete är en del i uppföljningsarbetet utifrån enkätens resultat.

Läs mer om Lupp-undersökningen här

Publicerad av: Marks kommun