Allt högre betyg till Marks skolor

Senast uppdaterad den 2 december 2016

Skolorna i Marks kommun får allt högre betyg. Det visar senaste undersökningen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Mark hamnar på 88 plats bland landets 290 kommuner i rankingen av kommunala skolor – en ökning jämfört med föregående år.

På rätt väg

- Glädjande och ett kvitto på att vi är på rätt väg i vår ambition att skapa en lärmiljö för alla våra barn och elever, säger Dennis Reinhold, barn- och utbildningschef i Mark.
SKL:s undersökning bygger på statistik från Skolverket. De nyckeltal som ingår är bland annat andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, genomsnittligt meritvärden i 17 ämnen för årskurs 9 samt andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram.

Elevenkät


SKL har även genomfört en enkät bland eleverna i årskurs 5 och 8. Även här får skolan i Mark ett gott betyg. I rankingen hamnar Mark på 87:e plats för årskurs 5 och 147 för årskurs 8.
94 procent av eleverna i årskurs 5 respektive 90 procent i årskurs 8 känner sig trygga i skolan. Överlag ger de yngre eleverna skolan ett högre betyg. 90 procent av eleverna i årskurs 5 tycker skolan tar hänsyn till deras åsikter, 95 procent anser de får hjälp när de behöver det.

Fortsätta förbättra

- Utan tvekan är det ett område som är angeläget och där vi aldrig ska eller får känna oss nöjda, och givetvis ska vi anstränga oss att fortsätta förbättra oss, säger Dennis Reinhold.
För mer information kring undersökningen klicka här eller på länken nedan.

Publicerad av: Marks kommun