Allt snabbare hantering av bygglov i Mark

Lukas Jonsson och Tony Bergsten gläds åt en effektivare och snabbare hantering av bygglovsfrågor.

Foto: Lukas Jonsson och Tony Bergsten gläds åt en effektivare och snabbare hantering av bygglovsfrågor.

Senast uppdaterad den 30 oktober 2019

Bygglovshanteringen i Mark har snabbats upp och effektiviserats under de senaste åren.
Och än bättre ska det bli.

För några år sedan kunde den som sökt bygglov i Mark ibland få vänta många månader på ett besked. Idag handlar det om högst tio veckor från att en komplett ansökan lämnats in tills besked lämnas.

- Idag klarar vi att hantera 100 procent av alla ärenden inom tio veckor. Skulle något ärende ta längre tid betyder det att vi jobbar fel och det vill vi inte göra, säger Tony Bergsten, ny chef för byggenheten i Mark.

Bakgrunden är den nya plan- och bygglagen (PBL) som trädde i kraft från årsskiftet och som anger att bygglovshanteringen inte får överstiga just tio veckor. Drar det ut på tiden får den som ansökt en reducering av bygglovsavgiften på 20 procent, per vecka. Det innebär gratis bygglov om den sökande fått vänta 15 veckor.

Målmedveten satsning

De nya reglerna ledde till en målmedveten satsning för att bli effektivare. Hemligheten stavas bättre kontroll och engagerade medarbetare.

- Det märks att folk här är måna om att göra ett bra jobb. Idag har vi inga ärenden som riskerar att falla mellan stolarna. Vi ser var i processen ärendena finns, förklarar Tony Bergsten.

Om ansökan inte är fullständig får den sökande besked inom tre veckor vad som måste kompletteras för att någon av de fyra handläggarna ska kunna starta arbetet.

Roligare på jobbet

För Lukas Jonsson och hans kollegor betyder effektiviteten också en bättre arbetssituation.

- Ja, det känns skönt att vi har bättre kontroll, det minskar stressen. Nu kan vi jobba på, ligga mer i framkant, och få tid att förbereda oss, läsa in oss på domar eller vidareutbilda oss samtidigt för att bli duktigare.

Ännu kortare hantering nästa år

Ett nytt system för att hantera ärendena är på gång nästa år, som ytterligare ska förbättra servicen.

- Då tror jag att vi kommer att ligga under fem veckor i bygglovshanteringen. Det blir en jätteskillnad med ett ärendehanteringssystem, som vi inte haft tidigare. Det blir svårare att göra fel, vi kommer inte jobba så mycket med administration utan mer övervakande, säger Tony Bergsten.

Dessutom förbättras tillgängligheten för bygglovsfrågor rejält, med utökade telefontider från den 4 november i år.

- Vi ska också jobba annorlunda gentemot näringslivet, med kontakter innan de söker exempelvis bygglov, för en snabbare och smidigare handläggning.

Så vad är ditt budskap till de som vill bygga i Mark?

- Kom och sök, vi hjälper dig!

Publicerad av: Marks kommun