Andra Vallåsgatan avstängd 2017-12-12—2018-03-31

Senast uppdaterad den 13 december 2017

Andra Vallåsgatan kommer att vara avstängd vid infarten från Hedevägen från och med den 12/12 2017 till och med den 31/3 2018. Vädret ställer till problem och man tvingas vänta med asfalteringen till våren.

Du når Andra Vallåsgatan från Åsgatan eller Första Hedåkersgatan. Gång- och cykeltrafik kommer förbi avstängningen. Framkomligheten är begränsad med grusade schakter och koner sätt över rännstensbrunnar mm för att skydda dessa.

På Andra Vallåsgatan råder problem med justering och asfaltering längs den sanerade sträckan på grund av vädret. Vår förhoppning var att det skulle vara klart innan vintern, men tyvärr har det inte fungerat. För att asfalteringen ska bli så bra som möjligt har beslut tagits att vänta med asfalteringen till våren. Vi hoppas på förståelse från boende i området.

Teknik- och serviceförvaltningen

Publicerad av: Marks kommun